a

Meny

Kontakt oss

Nasjonalparkstyre for Jotunheimen og Utladalen
Postboks 987
2626 Lillehammer
E: fminpost@fylkesmannen.no

M

Meny

Ny ferdselsteljar på plass i Jotunheimen
11. juni 2020

Ferdselsteljingar er til god hjelp for forvaltninga av nasjonalparken. Kunnskap om kor mange som brukar nasjonalparken og kvar ferdsla er størst hjelper oss med å setja i verk tiltak som stirestaurering der behova er størst.

Det har opp gjennom åra vore utført ferdselsteljingar fleire plassar i Jotunheimen, og det er nyttig å følgje utviklinga over tid. I 2020 har vi teljarar på stigen over Besseggen, til Knutshøe, mot Galdhøpiggen frå Spiterstulen, på vegen innover Utladalen mot Vetti, og mot Fannaråken frå Helgedalen. Teljarane registrerer automatisk alle som passerer, og vi kan hente ut statistikk som viser korleis ferdsla fordeler seg gjennom sesongen og variasjon mellom vekedagar. Ferdselsregistreringar kan også dokumentere kva trafikk vi har inn mot sårbare område i hekkesesongen på vår og forsommaren, og kan gje eit grunnlag for å gje meir målretta informasjon til dei som brukar verneområdet.